info@seymenisg.com 0312 344 40 44 #

RİSK DEĞERLENDİRMESİ


RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

  1. Planlama
  2. İşyerinde yürütülen çalışmaların sınıflandırması
  3. Bilgi ve veri toplama
  4. Tehlikelerin tanımlanması
  5. Risk analizi
  6. Risk Değerlendirmesi
  7. Önlemlerin belirlenmesi
  8. Risk değerlendirme raporu hazırlanması
  9. Denetim, izleme ve gözden geçirme

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

 Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

© 2024 Seymen OSGB
Tasarım KWT
Online : 1
Bugün Tekil : 52
Bugün Çoğul : 107
Dün Tekil : 72
Dün Çoğul : 181
Toplam Tekil : 89425
Toplam Çoğul : 206329